Проведе се форум Mentor Graphics

     На 23.10.2014 беше проведен форум на тема " Mentor Graphics - върхови технологии за проектиране на печатни платки" в Центъра за международни срещи към ТУ – София. Форумът бе организиран от ф-ма Хайкад Инфотех ООД, официален представител на Mentor Graphics за България, съвместно с ф-ма Mentor Graphics и ТУ-София.

     Акценти на форума бяха продуктите за проектиране на печатни платки PADS и Xpedition, които бяха представени от Стив Гаскойн - старши консултант в Mentor Graphics и Петър Кеврев, продуктов специалист в Хайкад Инфотех. Показани бяха нововъведенията в последните версии на продуктите служещи за ускоряване на процеса на работа и подобряване на ефективността на проектантите. Голям интерес предизвика представянето на най-добрият инструмент за анализ и симулация в областта на проектирането на печатни платки HyperLynx, както и продукта MECODES, който дава възможност за съвместна работа между отделите за електрониката и механичен дизайн.

     На форума присъстваха представители на водещи предприятия от областта на електронната промишленост както от български така и от чуждестранни фирми, които имаха възможност да обменят опит и идеи в дискусиите по време на форума.

 

 

 

 

 

© 2021 Haycad Infotech Ltd.