FloEFD

FloEFD e софтуер за симулации на всякакъв вид флуидни потоци с помощта на числени методи (Computational Fluid Dynamics).
За разлика от други програми насочени към тесни специалисти с дългогодишен опит в областта на механиката на флуидите FloEFD е предназначен и за инженер-конструктори. Като напълно интегрирано в най-популярните CAD пакети решение, FloEFD дава възможност симулациите да се извършват по време на самия процес на проектиране.

Виж повече

Mentor Graphics - симулации на флуидни потоци


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/haycadinfotech/sub_domain/ecad.haycad-infotech.bg/root/details.php on line 52
© 2022 Haycad Infotech Ltd.