HyperLynx

    HyperLynx предоставя огромни възможности за симулации и анализ на всеки един етап от проектирането на печатни платки.

    На етап проектиране на електрическа схема, позволява да се направи симулация на части от нея, чрез интегриран и лесен за употреба SPICE аналогов симулатор. Преди и след физическото оформление и опроводяване на печатната платка HyperLynx SI позволява симулация и анализ на всички високоскоростни и критични сигнали. Частично опроводената печатна платка може да бъде подложена на термични анализи и да бъдат направени необходимите корекции още в етапа на проектиране. Идентифициране на потенциални проблеми по захранването на отделни части на печатната платка при различни сценарии е лесна задача с HyperLynx PI.

Виж повече

Симулация и анализ с HyperLynx


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/haycadinfotech/sub_domain/ecad.haycad-infotech.bg/root/details.php on line 52
 • HyperLynx SI

  HyperLynx SI Анализа на целостта на сигнали (SI) е важна част от всеки модерен електронен проект...
 • HyperLynx SI

  HyperLynx SI
  X
  X
  X

   

      Анализа на целостта на сигнала (SI) е важна част от всеки модерен електронен проек. Постоянното увеличаване на стръмността на фронтовете при съвременните интегрални схеми може да причини вредни ефекти, дори когато PCB проекта работи при ниски честоти, ако не са взети необходимите мерки за предотвратяване на това.

      HyperLynx LineSim позволява още преди проектиране на електрическата схема и печатна платка, да се направи симулация на всички критични сигнали. Още на този етап да се избере подходяща схема за терминиране на сигнали, брой и параметри на слоеве на печатна платка и да се дефинират правила и ограничения преди фактическото опроводяване на печатната платка.

      При напълно или частично готова печатна платка с HyperLynx BoardSim може да проверите дали са постигнати поставените цели за качество на сигналите, нива на електромагнитно излъчване и дори дали се покриват определени стандарти за електромагнитна съвместимост.

   

  Основни предимства:

   

  • Лесен за използване
  • Точно моделиране на импеданс на писти, съединители и честотно зависими загуби

  • Terminator Wizard ™ който препоръчва оптимални стратегии за терминиране

  • Интегриран времеви анализ за DDR, DDR2 и DDR3
  • Усъвършенствано моделиране и изследване на проходни отвори 
  • Интегрирана 2D и 3D солвер на електромагнитно поле.
  • Осигурява ранен поглед върху възможни проблеми с ЕМС
  • Интеграция със системата за редакция на ограниченията (CES)

   

  Виж повече
  X
 • HyperLynx PI

  HyperLynx PI Пълна симулация и анализ на топология захранване...
 • HyperLynx PI

  HyperLynx PI
  X
  X
  X

   

      HyperLynx ® Power Integrity (PI) позволява комплексна симулация и анализ на захранването на всеки съвременен PCB проект.

      Увеличаването на броя захранващи напрежения при съвременните интегрални схеми, поставят нови предизвикателства пред съвременните инженери. Удовлетворяването на изискванията при импулсни консумации, много на брой захранващи източници, по-малки нива на шума, увеличаване на работните честоти и малък брой на слоевете на печатната плака изискват изцяло нов подход.

      HyperLynx ® PI прави възможно откриването на проблеми в захранването, още в ранен етап на дизайна. Позволява да се изследват решения с използване на "какво-ако" подход.
  След завършване на дизайна с HyperLynx ® PI той може да бъде валидиран, за да бъдете сигурни, че са изпълнени всички изисквания към него. В крайна сметка можете да намалите времето за дизайн, като същевременно създавате по-надеждни продукти.

   

  Основни предимства:

   

  • Точното моделиране на структурата от захранващи слоеве и механизми на разпространение на шума

  • Анализ на падовете на напрежение дължащи се на загуби в медта

  • Идентифициране на области с прекомерна плътност тока
  • Прогнозиране температурата на печатна платка с HyperLynx PI / Thermal ко-симулация

  • Анализиране на импедансът на захранването в различни части на печатна платка
  • Изследване на импедансът при различни конфигурации на слоевете на печатна платка, кондензатори и тяхното разположение на печатната платка

  • Симулиране на разпространението на шума в целия слой от захранването на изводите на интегрална схема и сигнални проходни отвори

  • Създаване точен модел на проходните отвори, които включват ефекти на всички байпаси и резонанси на PCB слоят

  • Работи с всички основни PCB файлови формати

   

  Виж повече
  X
 • HyperLynx Thermal

  HyperLynx Thermal Симулация и анализ на температурата на печатни платки и компоненти...
 • HyperLynx Thermal

  HyperLynx Thermal
  X
  X

   

      HyperLynx ® Thermal симулира температурата на печатни платки и компоненти, включително присъединителната им температура, както и превишаване на допустимите им работни температури.
      Всяко увеличение с 10º C температурата на компонент над 100º C намалява неговото средното време до отказ с 50%. За да се избегнат подобни проблеми, HyperLynx ® Thermal позволява симулация на различни условия на температура и влажност на околната среда; скорост, посока и температура на охлаждащият поток; добавяне на радиатори, монтажни винтове към корпуса на изделието и др. с цел оптимизиране на дизайна още в етапа на проектиране. Профилът на температурният градиент позволява на проектантския екип да предприеме мерки за избягване на изкривяване на печатната платка.

      Лесен за използване HyperLynx ® Thermal позволява на инженерите да свършат работата си с лекота и възможно най-добре.

   

  Основни предимства:

   

  • Увеличава средното време до отказ и понижава разходите за гаранционно поддръжка на продукта.
  • Намалява дизайн итерациите и скъпо струващите прототипи и последващ редизайн.

  • Анализира всички основни механизми за топлоотдаване, включително конвекция, топло-провеждане и излъчване.

  • Позволява инженери и дизайнери на печатни платки да идентифицират горещи точки на печатни платки и компоненти, да изпълняват ориентирани "какво-ако" анализ на разположение на компоненти, стек на печатна платка, както и механични техники за охлаждане.
  • Работи с всички основни PCB файлови формати

   

  Виж повече
  X
 • HyperLynx Analog

  HyperLynx Analog Функционална симулация на електрически схеми...
 • HyperLynx Analog

  HyperLynx Analog
  X
  X

   

      HyperLynx®Analog е среда за функционална симулация на електрически схеми.
  Интеграцията на DxDesigner™ и HyperLynx Analog позволява използването на една и съща електрическа схема са симулация и проектиране на печатна платка. Това от своя страна освен, че намалява времето за дизайн, елиминира грешките от транскрипция.
      Използвайки функционална симулация още в началните етапи на един дизайн, позволява изследването на различни схеми решения за кратко време. Това от своя страна освен верифицирането на дизайна, позволява и оптимизиране на неговата себестойност, чрез подбор на използваните компоненти.

      HyperLynxAnalog може да се използва в комбинация с различни инструменти, като DxDesigner, Expedition Enterprise, PADS, Cadence Allegro или ZUKEN.

   

  Основни предимства:

  • Успешно премахва нуждата от итерации на прототипи 
  • Елиминира грешките от транскрипция, използвайки една обща схема за симулация и проектиране на печатни платки.

  • Осигурява качеството на проектиране чрез използване на усъвършенствани симулации и анализи

  • Интуитивният интерфейс съкращава времето за обучение
  • Извършване на пълна функционална симулация с помощта на стандартни езици: SPICE, VHDL, Verilog, Verilog-A, VHDL-AMS и Verilog-AMS

   

  Виж повече
  X
 • HyperLynx 3D EM

  HyperLynx 3D EM Симулация и верифициране на свръх високочестотни проекти на печатни платки...
 • HyperLynx 3D EM

  HyperLynx 3D EM
  X
  X

   

      Съвременните свръх високочестотни проекти на печатни платки, интегрални и монолитни микровълнови интегрални схеми (MMIC) изискват точно електромагнитно моделиране, за да бъдат постигнати целите при крайният физически дизайн.

      HyperLynx 3D EM е водещ в индустрията инструмент за симулация и верифициране на свръх високочестотни проекти, включително на целият корпус, печатна платка и на ниво електрическа верига.    

   

  Основни предимства:

   

  • Надеждни стимулационни резултати, които съответстват на реално измерваните.

  • Висок брой симулации за час, които позволяват подобряване на дизайн конвергенцията и цялостното му качество.

  • Симулиране на големи структури с използване на минимална памет, намалява EM рисковете с прецизно моделиране на геометрията.

   

  Виж повече
  X
Виж повече
© 2021 Haycad Infotech Ltd.