За нас

 

      Хайкад Инфотех е официален партньор на Mentor Graphics за България. Ние консултираме и въвеждаме продуктите 
на Mentor Graphics и провеждаме нужните обучения в Pads и Expedition прилагайки най-добрите практики за 
проектиране в електрониката, съобразено с разработчиците на Pads и Expedition и опита на едни от най-известните производители на електроника в света.

 

      Нашата мисия е да помогнем на  българските компании да станат по-ефективни на световните пазари чрез въвеждане на софтуерни системи от последно поколение за автоматизирано проектиране в електрониката, както и добри практики за тяхната употреба.
     Предлагаме на нашите партньори ECAD и MCAD решения на водещи в индустрията компании. По този начин създаваме предпоставки за разработката на иновативни продукти за електрониката на световно ниво. 

     Ние предлагаме интегриране на тези продукти, обучение на персонала и техническа поддръжка. 

© 2021 Haycad Infotech Ltd.